Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky (objednání, platba, dodání, vrácení zboží, záruky)

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod http://www.ange.cz provozovaný podnikatelem fyzickou osobou, paní Denisou Holubovou, s místem podnikání Hošťálkova 503/112, Praha 6 - Břevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, IČ: 65404971 (prodejce) a pro prodej zboží uvedeného na internetových stránkách obchodu, www.ange.cz, prodejcem objednavatelům (kupujícím). Provoz internetového obchodu www.ange.cz se řídí platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.

 

1. Objednání zboží:

Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání závazné objednávky na stránkách http://www.ange.cz. Prodejce si může od objednavatele vyžádat potvrzení objednávky (autorizaci). Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou zaplacením zboží prodejci. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace, ceny a platebních instrukcí, bude prodejcem obratem odesláno na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou v jeho objednávce.

 

2. Dodací a platební podmínky:

Po doručení objednávky prodejci dojde k registraci zakázky a objednavatel dostane obratem rekapitulaci objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu, variabilní symbol pro platbu a částku k platbě včetně poštovného, balného a/nebo doběrečného a bankovního spojení.

Objednané zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím PPL nebo je možné vyzvednout si je osobně-na výše uvedené adrese místa podnikání prodejce, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě. Díky tomu je prodejce schopen flexibilně se přizpůsobit potřebám a časovým možnostem objednavatele.

Platbu za zboží lze provést:

a/ předem, a to převodem z účtu, poštovní poukázkou (složenkou) nebo vkladem v hotovosti na účet prodejce, paní Denisy Holubové, vedený u Komerční banky číslo účtu: 43-8602940207/0100 (pro platby z České republiky), a to maximálně do 3 pracovních dnů po obdržení rekapitulace objednávky kupujícím. Platba musí být vždy označena přiděleným variabilním symbolem (číslo objednávky). Jakmile bude platba v plné výši připsána na účet, prodejce odešle zboží v nejkratším možném termínu na adresu kupujícího uvedenou v závazné objednávce. Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím dopravce PPL. O odeslání objednaného zboží bude prodejce bez zbytečného odkladu informovat kupujícího e-mailem, včetně zaslání čísla pro možnost sledování zásilky pomocí systému „Tracing and tracking“ na internetové adrese www.ppl.cz

b/ osobní odběr - při osobním odběru uhradí kupující kupní cenu objednaného zboží v hotovosti nebo platební kartou (Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Diners Club).

c/ na dobírku - objednávka budeobjednavateli zaslána prostřednictvím společnosti PPL. O této skutečnosti bude kupující informován e-mailem, včetně zaslání čísla pro možnost sledování zásilky pomocí systému „Tracking and Tracing" na internetové adrese www.ppl.cz
 

3. Termín dodání:

Každý produkt má ve své kartě uvedenu skladovost. Pokud je zboží skladem, prodejce jej expeduje do 24 - 48 hodin po obdržení platby kupní ceny (včetně poštovného, balného a doběrečného, jsou-li tyto částky účtovány) respektive do 24 – 48 hodin po obdržení závazné objednávky, zadá-li kupující formu osobního odběru. V případě, že zboží není na skladě, zavazuje se prodejce nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky, aby mu sdělil nejbližší možný termín dodání.

4. Vrácení zboží:

Kupuje-li objednavatel zboží jako fyzická osoba - nepodnikatel, má možnost od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.). V tomto je zapotřebí: 

 • vrátit zboží spolu s písemným odstoupením od smlouvy na adresu provozovatele (uvede se číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena)
  • zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. příslušenství, certifikát díla, atd.)
  • kupující musí přiložit originál dokladu o koupi
  • zboží neposílejte na dobírku
  • zboží doporučujeme pojistit
 • osobně vrátit zboží na adrese provozovatele internetového obchodu, tj. na adrese Denisa Holubová, Hošťálkova 503/112, Praha 6 - Břevnov, PSČ: 169 00, Česká republika.

Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží zašle prodejce peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení vráceného zboží.

Do garance vrácení peněz nejsou započítány náklady spojené s dopravou ani expediční poplatky.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek /např. zaslání zboží zpět bez písemného odstoupení od smlouvy s náležitými údaji, nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět.

 

5. Storno objednávky:

Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky, jejímž předmětem je zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude ihned a bez odkladu kontaktovat kupujícího. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na číslo účtu, ze kterého byla uhrazena.

 

6. Záruky:

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí objednaného zboží kupujícím a záruční doba trvá dle zákona 2 roky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním nebo na vady vzniklé jeho neodborným užíváním.

Základní podmínkou zachování funkčnosti a vysoké kvality zboží prodávaného v internetovém obchodě je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem. Vzhledem k ručnímu charakteru výroby můžete u výrobků objevit drobné odchylky v rozměrech, barvách či síle skla; a pokračuje řádnou péčí o něj, a je zároveň prevence reklamace:

 1. Ošetřovat křišťálové výrobky ručně bez použití myčky nádobí.
 2. Chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty.
 3. Opatrnou manipulací zamezit poškrábání výrobku.
 4. Chránit křišťálové výrobky před náhlou změnou teploty.

 

7. Reklamace:

Při dodání zboží je kupující povinnen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Vykazuje-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Vykazuje-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Vznikne-li nárok na reklamaci, pošlete písemné oznámení o zjištěné vadě na adresu Denisa Holubová, Hošťálkova 503/112, Praha 169 00 a zároveň na e-mail obchod@ange.cz  (včetně čísla objednávky, data nákupu, daňového dokladu, záručního listu a podrobného popisu vady). Zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. včetně příslušenství).

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace (pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).

 

8. Poštovné a balné

Při celkové hodnotě objednávky do 5.000,- Kč a do 7 kg neplatí kupující poštovné, balné ani doběrečné po celé ČR. Prodejce se snaží maximálně snižovat náklady zákazníků na zasílání zboží.

U balíků v hodnotě 5.000,- Kč a vyšší, při hmotnosti balíku od 7 kg a vyšší bude poštovné a doběrečné počítáno dle aktuálních tarifů PPL.

V těchto případech je balné také již zahrnuto v ceně. Cena za přepravu a doběrečné se připočítává k výsledné ceně za zboží a je uvedena v rekapitulaci objednávky zasílané prodejcem kupujícímu.

 

Balení výrobků

Křišťálové výrobky jsou standardně baleny v dárkové kazetě, která je dostatečně ošetřena proti rozbití výrobku, každý 1 kus je balen do své vlastní kazety. (Více kusů je možné sloučit do jedné zásilky.)

ambien sleeping pills online UK