Ochrana soukromí

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky . Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Firma Denisa Holubová, provozovatel e-shopu www.ange.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě bez Vašeho předchozího písemného souhlasu neposkytneme tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v e-shopu www.ange.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, ceny, popisy produktů atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do e-shopu www.ange.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Z účetních důvodů však nelze editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na obchod@ange.

 

Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů lze odvolat zasláním e-mailu na adresu obchod@ange.cz.

xanax pills online in UK