Symbolika

Symbolika „Anděla Ochránce“

V dávné Mezopotámii, kolébce civilizace Středního východu, byly tyto bytosti pokládány za osobní božstva, známá jako „massar sulmi“.Tuto tradici přijaly i pozdější civilizace na tomto území, například Babyloňané a Chaldejci, kteří zase naopak ovlivnili judaismus a jeho prostřednictvím křesťanství a islám.V Japonsku je strážný duch znám jako Kami, v Barmě jako Nat, v Řecku jako démon. V předkřesťanském Římě chlapce chránili bytosti zvané Genius a dívky Juno. Indiáni a všechny šamanské kultury věří v duchovní průvodce, kteří se mohou zjevit v jakémkoli tvaru, hlavně v podobě totemových zvířat nebo duchů předků. V islámu má každá osoba dva páry bytostí s názvem Hafaza, přičemž jeden ji stráží ve dne a druhý v noci. V židovské tradici má každý Anděla strážného, který mu byl přidělen při narození. U křesťanské církve, jejíž tradice pochází minimálně ze třetího století před Kristem, nejsou Andělé strážní součástí oficiálního katolického dogmatu, i když Ježíš řekl: „Pravím Vám, že jejich Andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“
(Matouš 18:10).

 

Odhalení jména Vašeho Anděla Ochránce

Nejpřímější cestou uhádnutí jména Vašeho Anděla Ochránce je napsat si všechny souhlásky abecedy na kartičky nebo písmenka ze hry scrabble. Ty vložte do sáčku, zapalte bílou svíci a nějakou vonnou esenci. Po chvíli koncentrace vzneste své přání, třeba v podobě:

 

„Drahý Anděli,
co jsi vždy mým ochráncem, vůdcem a spojencem,
prosím veď moji ruku při vytahování písmen,
z nichž se skládá Tvoje jméno,
abych si ho mohl(a) vepsat do srdce
a uctívat Tě jako přítele, jímž mi jsi.
Když zavolám Tvé jméno,
buď prosím se mnou
a ukaž mi jasně cestu světla a lásky.“

 

Nyní ze sáčku vytáhněte písmeno a zapište si ho na čistý arch papíru. Písmeno pak vraťte k ostatním, zatřeste jimi a vytáhněte další. Tento proces opakujte tak dlouho, dokud nevytáhnete tři nebo čtyři písmena – ohledně počtu se nechte vést intuicí.

Vytáhli jste tři, čtyři písmena, které doplníte samohláskami a přidáte koncovku EL. Zkoušejte různé kombinace, přičemž vždy dodržujte pořadí souhlásek tak, jak jste si je vytáhli. Musí vám vyjít jméno, s kterým budete rezonovat. To je jméno vašeho anděla strážného.

Nedělejte si starosti s tím, že se jedná o iracionální nebo náhodnou metodu. Máte povolení Vašeho anděla strážného, který vám vede ruku nejpřímější cestou, takže procesu důvěřujte.

 

Srdce v symbolice

Symbol Srdce má v různých kulturách odlišný význam. V orientu představuje intelekt a intuici, v západním světě je srdce považováno za symbol citu a lásky. V islámu znamená soustředění a duchovní život. Pro Starý zákon bylo srdce znamením pravdy. Pro Egypťany zase sídlem inteligence. Indové považují srdce za místo, kde se odehrávají emoce a citový život. Křesťané spojují srdce s dobrotou a milosrdenstvím.

Srdce může mít mnoho významů. Lásku, přátelství, odvahu... a pro všechny znamená především život.

 

Vejce v symbolice

Symbol Vejce je souhrn všech nepochopitelných příčin, z nichž vyšel princip všeho Bytí. Je to čistý a dokonalý stav v sobě samém. Je též symbolem plodnosti. V alchymii tzv. "filozofické vejce" je obrazem prvotní hmoty. V křesťanství symbol zmrtvýchvstání. V severské mytologii stvoření nebe, země, slunce a měsíce. V čínské mytologii se chaos zformoval do prapůvodního vejce a uvnitř vznikl bůh Pchan-ku.

 

Zlato a zlatá barva v symbolice

Zlatá symbolizuje Vaši vlastní moudrost, vše čeho si na sobě i ostatních ceníme. 

Přináší k Vám Vaše vnitřní bohatství. Zlato je nejušlechtilejší kov, pomáhá odstranit vše, co není v souladu s Vaší pravou podstatou. Dává pocit hojnosti, lesku a nadbytku. Je to barva univerzální lásky, nejvyšších hodnot, zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost. Transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na cestě k univerzální moudrosti. Má mimořádně silný vliv na psychiku a intelekt. Povzbuzuje tvořivost, zmírňuje napětí, uklidňuje, pomáhá při ovládání emocí. Harmonizuje a regeneruje vitální síly v těle.

24karátové zlato je jeho nejčistší formou. Magický kov opředený mnoha tajemnými legendami. Zlato bylo vždy něco vzácného a kouzelného.

 

http://best-antibiotics-otc.com http://healthylongeyelashes.com